Tag Archives: ריצוף שיש

  • שיש טבעי

    ריצוף

    ענף הבנייה שאנו מכירים היום, שונה בתכלית ממה שהיה לפני שנים רבות, אם בעבר בנו בעזרת חומרים טבעיים בלבד, ללא התערבות טכנולוגית, או התערבות מינימלית. כיום, עבודות הבנייה נעזרות במספר גורמים המשפיעים עליה בצורה ישירה. כך גם בתחום הריצוף. ריצוף היה קיים מאז שהחלו לצפות את רצפות הבטון של הרצפה, אולם אם בעבר יסודות הבניין …

    עוד  →